تماشا کنید: مصاحبه تک تاکس با مدیر عامل شرکت امتداد پارسه

تماشا کنید: مصاحبه تک تاکس با مدیر عامل شرکت امتداد پارسه

مصاحبه تک تاکس با مدیر عامل شرکت امتداد پارسه در غرفه شرکت امتداد پارسه واقع در نمایشگاه الکامپ 2015

دیدگاهتان را بنویسید