2 Microsoft Surface Dock

سرفیس خود را توسط سرفیس‌داک به یک رایانه کامل تبدیل کنید و توانایی‌های خود را افزایش دهید. سرفیس داک انواع پورت‌های ارتباطی، تصویری و شبکه را در اختیار شما قرار می‌دهد.