Surface Pen Tip Kit

در این بسته چهار نوک در اندازه و طرح‌های متنوع در دسترس است. می‌توانید با نوک ضخیم مانند یک مداد نرم طراحی کنید یا نوک باریک را برای نوشتن متن‌ها مانند یک خودکار حرفه‌ای مورد استفاده قرار دهید.