سال نو مبارک

سال نو مبارک

شعرمیچكد از ابرها و شكوفه می رقصد در پیراهن بلند درختها كه باز نوبهار رسیده!

نوروزتان پیروز
امتداد پارسه سال خوب و خوشی را برای شما آرزومند است

دیدگاهتان را بنویسید