اخبار و شایعات در مورد سرفیس پرو 4

تاکنون اخبار و شایعات زیادی در مورد سرفیس پرو 4 منتشر شده است. شرکت مایکروسافت نیز، تاکنون سرفیس پرو را هر نسل به نسل قبل بهتر و قوی تر کرده است.