قابلیت Continue On PC به آی او اس آمد

شرکت مایکروسافت در راستای بهبود تجربه استفاده از کامپیوترهای ویندوزی به همراه دستگاه‌های همراه، قابلیت Continue On PC را به آی او اس آورده است.