لیست قیمت تمام محصولات

نام محصول مشخصه قیمت موجودی جزئیات و خرید
سرفیس بوک 3 13,5″ Ci7/32/1TB/4Gb GTX 1650 گارانتی-بین-المللی 680,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس بوک 3 13,5″ Ci7/32/1TB/4Gb GTX 1650 کارت-vip 700,500,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس بوک 3 15″ Ci7/32/1TB/6Gb RTX 3000 گارانتی-بین-المللی 880,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس بوک 3 15″ Ci7/32/1TB/6Gb RTX 3000 کارت-vip 906,500,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای ویندوز پرو Ci5 /8GB / 128GB SSD گارانتی-بین-المللی 230,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای ویندوز پرو Ci5 /8GB / 128GB SSD کارت-vip 238,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای ویندوز پرو Ci5 /8GB / 128GB SSD بهمراه کیبورد مشکی گارانتی-بین-المللی 262,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 نقره ای ویندوز پرو Ci5 /8GB / 128GB SSD بهمراه کیبورد مشکی کارت-vip 270,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 مشکی ویندوز پرو Ci5 / 8Gb / 256 SSD گارانتی-بین-المللی 280,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 مشکی ویندوز پرو Ci5 / 8Gb / 256 SSD کارت-vip 288,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 مشکی ویندوز پرو Ci5 / 8Gb / 256 SSD بهمراه کیبورد مشکی کارت-vip 320,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7 مشکی ویندوز پرو Ci5 / 8Gb / 256 SSD بهمراه کیبورد مشکی گارانتی-بین-المللی 312,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7+ نقره ای ویندوز پرو Ci5 / 8GB/ 128 SSD LTE کارت-vip 351,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7+ نقره ای ویندوز پرو Ci5 / 8GB/ 128 SSD LTE گارانتی-بین-المللی 337,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7+ نقره ای ویندوز پرو Ci7 / 16GB/ 512 SSD WIFI کارت-vip 505,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7+ نقره ای ویندوز پرو Ci7 / 16GB/ 512 SSD WIFI گارانتی-بین-المللی 490,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7+ نقره ای ویندوز پرو Ci5 / 8GB/ 256 SSD LTE کارت-vip 414,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس پرو 7+ نقره ای ویندوز پرو Ci5 / 8GB/ 256 SSD LTE گارانتی-بین-المللی 400,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس لپ تاپ 4 13,5 اینچ Ci7 / 16GB / 256 SSD کارت-vip 505,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس لپ تاپ 4 13,5 اینچ Ci7 / 16GB / 256 SSD گارانتی-بین-المللی 490,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس لپ تاپ گو Ci5 / 8GB/ 256 GB گارانتی-بین-المللی 269,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
سرفیس لپ تاپ گو Ci5 / 8GB/ 256 GB کارت-vip 277,000,000 ریال موجود مشاهده محصول
قلم سرفیس پرو مشکی 28,500,000 ریال موجود مشاهده محصول
قلم سرفیس پرو نقره ای 28,500,000 ریال موجود مشاهده محصول
کیبورد آلکانترا چارکول 43,500,000 ریال موجود مشاهده محصول
کیبورد آلکانترا آیس بلو 43,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
کیبورد آلکانترا پاپی رد 44,500,000 ریال تماس بگیرید مشاهده محصول
موس آرک جدید مشکی 22,500,000 ریال موجود مشاهده محصول